Minimaliseren van onze foodprint door gerecyled asfalt

imageAlleen al in Nederland ligt er duizenden kilometers asfalt. Om de veiligheid voor de weggebruikers te kunnen garanderen moet al dat asfalt periodiek hersteld en vervangen worden. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk het dan is om jezelf bewust te zijn van de ecologische footprint die we hiermee nalaten als je werkzaam bent in de wegenbouw. Een heel belangrijk element waar we naar kijken aangaande het minimaliseren van onze footprint is het recyclen van materialen. Recycling begint meer en meer een gewoongoed te worden binnen de Nederlandse samenleving en met elkaar zorgen we er voor dat veel gebruikte producten (denk aan glas, plastic, papier, etc. etc.) terug in de keten komen om zo opnieuw ingezet te worden. Met een kleine moeite voor iedereen weten we zo onze footprint al snel te verminderen. Ook asfalt leent zich uitermate goed voor hergebruik. Alle grondstoffen in asfalt kunnen, met behoud van hun kenmerkende eigenschappen, hergebruikt worden. Zo houdt het bitumen zijn kleefkracht en blijven de minerale stoffen hun specifieke constructieve functie vervullen.

Omdat we binnen AWS Asfaltwerken duurzaamheid een belangrijk element binnen onze bedrijfsvoering is maken wij, indien mogelijk, gebruik van gerecycled asfalt. Op deze manier dragen wij letterlijk ons steentje bij en kunnen opdrachtgevers gerust zijn wanneer ook zij aandacht voor het milieu belangrijk vinden. Door het (her)asfalteren van hun terreinen zorgen ze niet voor een grotere ecologische footprint maar zorgen ze er in veel gevallen juist voor dat onze afvalberg krimpt doordat hergebruikt asfalt een nieuw leven krijgt.

image image

Voor sommige opdrachtevers is het gebruik van doorslaggevende waarde bij de besluitvorming. Zo ook bij het Kriya Yoga centrum te Sterksel. Dit centrum bestaat inmiddels 25 jaar in de bossen bij Sterksel. Om de rust en toegankelijk te kunnen blijven uiten was het aanwezige asfalt toe aan grootschalig onderhoud. Voor deze opdrachtgevers was het echter van essentieel belang dat de gebruikte materialen gerecycled waren. Dit wederom om de omgeving te respecteren en de ecologische footprint te minimaliseren.

Doordat AWS Asfaltwerken 100% gerecycled asfalt kon toepassen bij dit project hebben we het centrum weer volledig bij de tijd gekregen, met respect voor de eeuwenoude tradities en uitgangspunten passend bij de  Kriya Yoga filosofie. Tevens zal op een later moment een slijtlaag worden opgebracht zodat het asfalt volledig zal opgaan in de omgeving.

[su_slider source=”media: 9019,9020,9021,9022″ width=”500″ height=”400″ responsive=”no” title=”no” mousewheel=”no” autoplay=”3000″ speed=”2000″]