Nieuwe tevredenheidverklaring over AWS Asfaltwerken.

AWS Asfaltwerken ontvangt tevredeneheidsverklaring na schadereparatie in de Gemeente Lingewaard. Diverse landelijke opdrachtgevers hebben al hun aanbevelingen gedaan over AWS (Asfalt Werken Someren), haar innoverende reparatie methode en de goede resultaten daarvan. Vanaf heden heeft ook de Gemeente Lingewaard haar tevredenheid geuit over de werkzaamheden van AWS Asfaltwerken. Over een traject van meer dan 4 Km, heeft AWS schades aan asfaltwegen hersteld op de Waaldijk in Lingewaard. Alle getuigschriften zijn op aanvraag in te zien, alsmede persoonlijke referenties na te vragen. Voor inzagen van de getuigschriften of voor de referenties kunt u contact opnemen met onze medewerkers via 0493-842840.

Asfaltwerken