Verwijderen asfaltrand of hoogteverschil voor verbetering waterafvoer.

Waterplassen op asfaltfietspaden, -wegen en -rotondes kunnen (bij vorst) gevaarlijke situaties opleveren en daarnaast de nodige ergernis. Plassen ontstaan door opstaande randen in het asfalt of door slechte afwatering in het asfalt. Een rand in het asfalt van enkele millimeters richting een goot, kolk, berm of put kan al een behoorlijke plas water veroorzaken.
Een rand in het asfalt kan door AWS Asfaltwerken nauwkeurig worden verwijderd zonder het asfalt te zagen of uit te breken. Wij verwijderen enkel het overtollige asfalt zodat er geen water meer in blijft staan. Dit gebeurd snel en efficiënt waardoor een grote ingreep overbodig blijft en u kosten bespaard.
Ook afwatering in asfaltverhardingen op bedrijventerreinen en op boerenerven kunnen door AWS Asfaltwerken worden verbeterd.
Zoekt u een oplossing voor het plaatselijk verbeteren van de waterafvoer op uw weg, fietspad, bedrijventerrein of erf? Neem dan contact op met AWS Asfaltwerken, wij komen graag vrijblijvend ter plaatsen om de mogelijkheden te bespreken.

Asfaltrand

Waterplas door een hoogteverschil ontstaan door boomwortelgroei.

Slechte waterafvoer op een fietspad door een asfaltrand.

Ook de waterafvoer rondom een put kan eenvoudig verbeterd worden.