Tag Archive for: spatten

Reparatiewerkzaamheden op diverse fietspaden in de provincie Zeeland.

AWS Asfaltwerken heeft recent reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan enkele fietspaden in de provincie Zeeland.

Op fietspaden aan de N656, N286, N659 en N655 zijn op verschillende locaties boomwortelschades, spatten en hoogteverschillen verwijderd. Het verwijderen van deze schades geschied middels onze unieke vlakslijpmethode. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van lichte en compacte machines, waardoor er geen schades ontstaan aan het fietspad of berm door gebruik van zwaar materieel. Daarnaast is er tijdens de reparatiewerkzaamheden minimale overlast voor (brom)fietsers, voetgangers en andere gebruikers. Zij kunnen ondanks de werkzaamheden dan ook gebruik blijven maken van het fietspad.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Stuur dan een mail naar info@asfaltwerken.nl.

Reparatiewerkzaamheden

Spatten verwijderd tijdens referentiedag provincie Zeeland.

AWS Asfaltwerken heeft tijdens een referentiedag voor de Provincie Zeeland diverse spatten verwijderd.

Op de N659 (oesterdam) zijn op meerdere locaties  spatten verwijderd. Dit zijn opdrukkingen die ontstaan zijn door een chemische reactie die ontstaat in de fundering van de verharding. Door de snelheden die worden bereikt op de deze autoweg, kunnen deze hoogteverschillen voor gevaarlijke situaties zorgen.

Met onze innovatieve vlakslijptechniek hebben wij de spatten snel, efficiënt en tot op de millimeter nauwkeurig verwijderd. Ook heeft AWS Asfaltwerken zorg gedragen voor de benodigde afzetting tijdens de werkzaamheden.

Wilt u ook kennis maken met AWS Asfaltwerken middels een referentiedag? Stuur dan een mail naar info@asfaltwerken.nl

spattenAWS Asfaltwerken tijdens werkzaamheden aan de N659.

Opstuikingen verwijderd aan de N206 en N208.

2013260802AWS Asfaltwerken heeft onlangs opstuikingen verwijderd op diverse locaties aan de N206 en N208.

Opstuikingen (hoogteverschillen) worden veroorzaakt door een langzaam verlopend maar zeer lang doorgaand chemisch proces in de fundering dat gepaard gaat met volumevergroting. Deze volumevergroting leidt tot het locaal bezwijken van de fundering en opdrukking in het asfalt. Ook kunnen temperatuureffecten hierbij een rol spelen.

Op diverse wegen in de omgeving van Lisse, zorgden opstuikingen plaatselijk voor veel trilling- en geluidsoverlast. Op deze provinciale wegen, welke in beheer zijn van de provincie Zuid-Holland, zijn de hoogteverschillen door AWS Asfaltwerken uiterst nauwkeurig verwijderd middels onze innoverende vlakslijptechniek. Doormiddel van een 2-daagse proef heeft de provincie Zuid-Holland kennis gemaakt met onze techniek, werkwijze en voordelen.

Heeft u vragen over AWS Asfaltwerken, neem contact op via de gegevens op de site.

OpstuikingenOpstuikingen in het asfalt.

 

 

 

 

 

Waterschap Hollandse Delta maakt kennis met AWS Asfaltwerken.

Onlangs heeft waterschap Hollandse Delta kennis gemaakt met AWS Asfaltwerken.

AWS AsfaltwerkenIn Zuid-Holland Zuid, zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden spant het waterschap zich in om overstromingen te voorkomen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Buiten de bebouwde kom onderhoudt het waterschap wegen en fietspaden. Zo worden de bermen langs de wegen in de zomer gemaaid. En bestrijden mede­werkers in de winter de gladheid op de drukke wegen. Het waterschap werkt dus voor iedereen die in Zuid- Holland Zuid woont, er een bedrijf heeft of er grond bezit.

Middels twee dagproducties heeft het waterschap kennisgemaakt met de mogelijkheden, voordelen en werkwijze van AWS Asfaltwerken. De werkzaamheden vonden plaats in het buitengebied van de gemeente Binnenmaas. Op twee locaties heeft onze werkploeg diverse spatten (hoogteverschillen) verwijderd in asfaltwegen. Dit soort schades zorgen voor veel geluid- en trillingsoverlast voor omwonende, daarnaast kunnen deze hoogteverschillen de verkeersveiligheid ernstig beïnvloeden.

Wilt u ook kennismaken met AWS Asfaltwerken middels een dagproductie? Neem dan contact met ons op via de gegevens op de site.

 

 

 

Overlast door spatten in het wegdek.

Een veel voorkomend probleem in asfaltwegen zijn spatten (opstuikingen) in het wegendek.

Voor de fundering van een wegdek worden regelmatig slakken toegepast, die vrijkomen bij de verbranding van afval. Door een chemisch proces dat volumevergroting veroorzaakt ontstaan spanningen in de fundering, die het asfaltwegdek omhoog drukken. Hierdoor ontstaan de zogenaamde spatten. Wanneer deze in de dwarsrichting van de weg zitten zorgen deze voor een afname van het rijcomfort, de verkeersveiligheid en levert het trilling- of geluidsoverlast op.

AWS Asfaltwerken kan deze spatten tot op de millimeter nauwkeurig verwijderen, zonder een ruw oppervlak achter te laten. Hierdoor verbetert het rijcomfort en de verkeersveiligheid aanzienlijk voor de weggebruikers. Daarnaast verdwijnt direct de trilling- en geluidsoverlast voor de omwonende.

Is er overlast of wordt de verkeersveiligheid beïnvloeden door spatten in het wegdek? En zoekt u een oplossing die een net en vlak wegdekoppervlak achterlaat. Neem dan contact op met AWS Asfaltwerken en wij bespreken met u de mogelijkheden!

spatten
Spatten in het wegdek.