Overlast door spatten in het wegdek.

Een veel voorkomend probleem in asfaltwegen zijn spatten (opstuikingen) in het wegendek.

Voor de fundering van een wegdek worden regelmatig slakken toegepast, die vrijkomen bij de verbranding van afval. Door een chemisch proces dat volumevergroting veroorzaakt ontstaan spanningen in de fundering, die het asfaltwegdek omhoog drukken. Hierdoor ontstaan de zogenaamde spatten. Wanneer deze in de dwarsrichting van de weg zitten zorgen deze voor een afname van het rijcomfort, de verkeersveiligheid en levert het trilling- of geluidsoverlast op.

AWS Asfaltwerken kan deze spatten tot op de millimeter nauwkeurig verwijderen, zonder een ruw oppervlak achter te laten. Hierdoor verbetert het rijcomfort en de verkeersveiligheid aanzienlijk voor de weggebruikers. Daarnaast verdwijnt direct de trilling- en geluidsoverlast voor de omwonende.

Is er overlast of wordt de verkeersveiligheid beïnvloeden door spatten in het wegdek? En zoekt u een oplossing die een net en vlak wegdekoppervlak achterlaat. Neem dan contact op met AWS Asfaltwerken en wij bespreken met u de mogelijkheden!

spatten
Spatten in het wegdek.