AWS Asfaltwerken erkend vervoerder afvalstoffen.

AWS Asfaltwerken houdt zich bezig met reparatie en onderhoud van verhardingen, wegen,  fietspaden- en voetpaden, zowel van asfalt en beton. Wanneer er afvalstoffen vrijkomen bij werkzaamheden zijn wij bevoegd deze te vervoeren. AWS Asfaltwerken staat vermeld op de VIHB-lijst van het NIWO.

Bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezig houden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst.

Wij geven onze opdrachtgevers de mogelijkheid om de afval direct gecertificeerd af te voeren. Met deze extra service trachten wij ons totaalpakket voor het verhelpen van asfaltschades te verbreden.

afvalstoffen