AWS Asfaltwerken aanwezig bij de themadagen 2013 van platform Red Mijn Weg.

14 Maart aanstaande is AWS Asfaltwerken aanwezig bij de themadagen van platform Red Mijn Weg.

Red Mijn Weg is een gezamenlijk initiatief van Bouwend Nederland en 14 gespecialiseerde bedrijven op het vlak van asfaltonderhoud. Zij delen de opvatting dat er in een mobiliteitsland als Nederland meer aandacht en zorg moet zijn voor goed, tijdig en duurzaam onderhoud aan het wegennet.

Dit jaar is voor het thema ‘Voorkomen is beter dan genezen’ als subtitel voor de Red Mijn Weg-dagen 2013 gekozen. Bij de themadagen zullen diverse gastsprekers aanwezig zijn met verschillende achtergronden, om het thema van verschillende kanten te belichten.

Bezoek de site van Red Mijn Weg, als u ook aanwezig wilt zijn op één van deze themadagen.