Tag Archive for: red mijn weg

Red Mijn Weg themadagen in Eindhoven druk bezocht.

AWS Asfaltwerken is aanwezig geweest bij de themadag ‘Red Mijn Weg’ in Eindhoven. Het thema dat deze middag is besproken ‘voorkomen is beter dan genezen’ sluit uitstekend aan bij onze visie en werkzaamheden.

Met behulp van presentaties, stellingen en voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om ons wegennet met behulp van onderhoud op niveau te houden. Wanneer dit onderhoud niet op tijd gepleegd wordt, zal dit funest zijn voor de kwaliteit van onze wegen. Door de crisis zijn er minder middelen beschikbaar en daarom is onderhoud aan wegen ook een financieel aantrekkelijke keuze tegenover nieuwe aanleg.

Tijdens de themadag ‘Red mijn weg’ werd ook duidelijk dat achterstallig onderhoud funest kan zijn voor de veiligheid. De situatie in de gemeente Stichte Vecht is hiervan een goed voorbeeld, hierbij werd duidelijk hoe slecht wegbeheer kan leiden tot problemen. De gevolgen van achterstallig onderhoud kunnen leiden tot extra kosten en schade claims.

Gezien het enthousiasme van de deelnemers was de themadag ‘Red Mijn Weg’ uiterst succesvol te noemen. Wij hopen dan ook dat deze dag in 2014 weer georganiseerd wordt.

AWS Asfaltwerken aanwezig bij de themadagen 2013 van platform Red Mijn Weg.

14 Maart aanstaande is AWS Asfaltwerken aanwezig bij de themadagen van platform Red Mijn Weg.

Red Mijn Weg is een gezamenlijk initiatief van Bouwend Nederland en 14 gespecialiseerde bedrijven op het vlak van asfaltonderhoud. Zij delen de opvatting dat er in een mobiliteitsland als Nederland meer aandacht en zorg moet zijn voor goed, tijdig en duurzaam onderhoud aan het wegennet.

Dit jaar is voor het thema ‘Voorkomen is beter dan genezen’ als subtitel voor de Red Mijn Weg-dagen 2013 gekozen. Bij de themadagen zullen diverse gastsprekers aanwezig zijn met verschillende achtergronden, om het thema van verschillende kanten te belichten.

Bezoek de site van Red Mijn Weg, als u ook aanwezig wilt zijn op één van deze themadagen.