Tag Archive for: hoogovenslakken

Opstuikingen verwijderd aan de N206 en N208.

2013260802AWS Asfaltwerken heeft onlangs opstuikingen verwijderd op diverse locaties aan de N206 en N208.

Opstuikingen (hoogteverschillen) worden veroorzaakt door een langzaam verlopend maar zeer lang doorgaand chemisch proces in de fundering dat gepaard gaat met volumevergroting. Deze volumevergroting leidt tot het locaal bezwijken van de fundering en opdrukking in het asfalt. Ook kunnen temperatuureffecten hierbij een rol spelen.

Op diverse wegen in de omgeving van Lisse, zorgden opstuikingen plaatselijk voor veel trilling- en geluidsoverlast. Op deze provinciale wegen, welke in beheer zijn van de provincie Zuid-Holland, zijn de hoogteverschillen door AWS Asfaltwerken uiterst nauwkeurig verwijderd middels onze innoverende vlakslijptechniek. Doormiddel van een 2-daagse proef heeft de provincie Zuid-Holland kennis gemaakt met onze techniek, werkwijze en voordelen.

Heeft u vragen over AWS Asfaltwerken, neem contact op via de gegevens op de site.

OpstuikingenOpstuikingen in het asfalt.

 

 

 

 

 

Waterschap Hollandse Delta maakt kennis met AWS Asfaltwerken.

Onlangs heeft waterschap Hollandse Delta kennis gemaakt met AWS Asfaltwerken.

AWS AsfaltwerkenIn Zuid-Holland Zuid, zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden spant het waterschap zich in om overstromingen te voorkomen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Buiten de bebouwde kom onderhoudt het waterschap wegen en fietspaden. Zo worden de bermen langs de wegen in de zomer gemaaid. En bestrijden mede­werkers in de winter de gladheid op de drukke wegen. Het waterschap werkt dus voor iedereen die in Zuid- Holland Zuid woont, er een bedrijf heeft of er grond bezit.

Middels twee dagproducties heeft het waterschap kennisgemaakt met de mogelijkheden, voordelen en werkwijze van AWS Asfaltwerken. De werkzaamheden vonden plaats in het buitengebied van de gemeente Binnenmaas. Op twee locaties heeft onze werkploeg diverse spatten (hoogteverschillen) verwijderd in asfaltwegen. Dit soort schades zorgen voor veel geluid- en trillingsoverlast voor omwonende, daarnaast kunnen deze hoogteverschillen de verkeersveiligheid ernstig beïnvloeden.

Wilt u ook kennismaken met AWS Asfaltwerken middels een dagproductie? Neem dan contact met ons op via de gegevens op de site.

 

 

 

Asfaltschade door hoogovenslakken gerepareerd door AWS Asfaltwerken

Voor de fundering bij een asfalt verharding wordt er, afhankelijk van de bestaande ondergrond, belasting en intensiteit, een fundering gedimensioneerd. Er wordt in deze situaties vaak gekozen voor menggranulaat, zand, gebroken asfalt fundering en hoogovenslakken.

Met name de hoogovenslakken kunnen tot diverse problemen leiden in het wegdek. Door spanningen, temperatuurstijgingen, volumevergroting (reactie door vrije kalk en water) ontstaan verhogingen, spatten en bloemkoolvorming. Deze schades zorgen voor een afname van het rijcomfort en de verkeersveiligheid en leveren een toename van de geluidsproductie op.

AWS Asfaltwerken kan al deze schades snel, nauwkeurig en efficiënt verhelpen. Op de onderstaande foto’s ziet u een voorbeeld van schades veroorzaakt door hoogovenslakken. De verhogingen zijn verwijderd, waardoor de verkeersveiligheid niet meer in geding is en de geluidoverlast verdwenen.

hoogovenslakken

65Asfaltschade door hoogovenslakken verholpen