Asfaltschade door hoogovenslakken gerepareerd door AWS Asfaltwerken

Voor de fundering bij een asfalt verharding wordt er, afhankelijk van de bestaande ondergrond, belasting en intensiteit, een fundering gedimensioneerd. Er wordt in deze situaties vaak gekozen voor menggranulaat, zand, gebroken asfalt fundering en hoogovenslakken.

Met name de hoogovenslakken kunnen tot diverse problemen leiden in het wegdek. Door spanningen, temperatuurstijgingen, volumevergroting (reactie door vrije kalk en water) ontstaan verhogingen, spatten en bloemkoolvorming. Deze schades zorgen voor een afname van het rijcomfort en de verkeersveiligheid en leveren een toename van de geluidsproductie op.

AWS Asfaltwerken kan al deze schades snel, nauwkeurig en efficiënt verhelpen. Op de onderstaande foto’s ziet u een voorbeeld van schades veroorzaakt door hoogovenslakken. De verhogingen zijn verwijderd, waardoor de verkeersveiligheid niet meer in geding is en de geluidoverlast verdwenen.

hoogovenslakken

65Asfaltschade door hoogovenslakken verholpen