AWS: Nieuwe duurzame en voordelige oplossing voor boomwortelschade

De nieuwe vlakslijptechniek ontwikkelt door AWS asfaltwerken wordt  toegepast als DE oplossing voor boomwortelschade in het wegdek.

Hobbels en bobbels, hoogteverschillen in fietspaden, boomwortelschade, allemaal voorbeelden van wegdekschades die veelvuldig voorkomen en nu op eenvoudige, betaalbare wijze kunnen worden hersteld. Zowel bij asfalt- als betonwegen is onze vlakslijpmethode, DE duurzame oplossing die zeer geschikt is voor plaatselijke schades. De nieuwe techniek biedt enorme voordelen ten opzichte van traditionele toepassingen. Met veel enthousiasme wordt onze toepassing ontvangen bij Gemeenten, Provincies alsook bedrijven.

Voordelen op een rij:

Nauwkeurig ; de vlakslijpmethode werkt tot op de mm nauwkeurig, hoogteverschillen worden nauwkeurig opgelost.

Duurzame methode ; door onze toepassing wordt vervanging uitgesteld en neemt de levensduur van de wegen toe.

Geluidsarm ; Zeker ten opzichte van traditionele freeswerkzaamheden is deze methode zeer geluidsarm.

Milieuvriendelijk ; Alle slijpresten worden zorgvuldig opgevangen, er blijft geen restafval achter.

Financieel is deze toepassing voordeliger dan de traditionele aanpak,  een slijpploeg met compacte machinerieën heeft een lagere kostprijs.

Boomwortelschade