Boomwortel verhogingen effectief verwijderd door AWS Asfaltwerken.

Boomwortelgroei onder wegen zijn een doorn in het oog voor elke gemeente.  Door de groei ontstaan verhogingen en scheuren in het wegdek. De verhogingen, ook wel ‘boomwortelopdruk’ genoemd, leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken.

Boomwortel

AWS Asfaltwerken heeft DE oplossing voor het repareren van deze schades. Hierbij worden de verhogingen verwijderd, waardoor er vlakke overgang wordt gecreëerd.  De oplossing is zowel toepasbaar op asfaltwegen, betonwegen en fietspaden. Met onze methode worden de hoogteverschillen tot de uiterste precisie, op de mm nauwkeurig hersteld. Alle afvalresten van het asfalt of beton, worden opgevangen en afgevoerd. Er blijft dus geen restafval achter.

boomwortel schade

Heeft u vragen over deze of andere werkzaamheden van AWS Asfaltwerken. Neem dan gerust contact op via de mail of bel naar 0493-842840.