Tag Archive for: Wegdekschades

Vergroot de verkeersveiligheid aan uw wegdek.

Beschadigingen van het wegdek dienen zo snel mogelijk te worden gerepareerd. Verhogingen, scheuren, spoorvorming, of gaten in het wegdek zijn veel voorkomende schades. Met een snelle reparatie wordt voorkomen dat de beschadiging door bijvoorbeeld vorst erger wordt. Maar ook de verkeersveiligheid speelt een grote rol. Wegdekschades kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken waarbij de gevolgen niet te overzien zijn. Gemeente en andere overheidsinstanties kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Verkeersveiligheid

Het is dus van belang wegdekschades zo snel mogelijk te repareren, mits de weersomstandigheden, verkeersveiligheid en doorstroming dit toelaten. Wegdekschades kunnen met spoedreparatie worden hersteld door AWS Asfaltwerken. Hiermee worden onveilige situaties voorkomen en blijft het wegdek intact.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van AWS Asfaltwerken of over de uitvoering van spoedreparaties? Neem dan contact met ons op, via de onderstaande gegevens.

AWS Asfaltwerken bv
T: 0493-842840
E: info@asfaltwerken.nl