Tag Archive for: betonband

afzetting asfaltwerk

Asfaltherstel op fietspaden

Met grote regelmaat mogen wij schades op fietspaden herstellen. Wortelopdruk, asfaltherstel, nieuwe slijtlagen, opruwen van het asfalt: allemaal werkzaamheden die wij met ons compacte materieel goed kunnen uitvoeren op fietspaden waar de werkruimte vaak beperkt is.

Maar soms zijn de werkzaamheden die nodig zijn om het fietspad weer in volle eer te herstellen nog grootschaliger. Bij grote verzakkingen en kans op herhaling pakken we het rigoureus aan.

Zo ook op een fietspad gelegen in het Brabantse land. Over een lengte van 75 strekkende meter hebben we betonbanden geplaatst langs de asfaltverharding en het naast gelegen talud opnieuw op hoogte gebracht. Dit om het asfalt op te sluiten en de kans op nieuwe verzakkingen te reduceren. Vervolgens hebben we de verzakkingen uitgevuld en het fietspad voorzien van een nieuwe rode deklaag van SMA.