Tag Archive for: waterschap hollandse delta

Waterschap Hollandse Delta maakt kennis met AWS Asfaltwerken.

Onlangs heeft waterschap Hollandse Delta kennis gemaakt met AWS Asfaltwerken.

AWS AsfaltwerkenIn Zuid-Holland Zuid, zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden spant het waterschap zich in om overstromingen te voorkomen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Buiten de bebouwde kom onderhoudt het waterschap wegen en fietspaden. Zo worden de bermen langs de wegen in de zomer gemaaid. En bestrijden mede­werkers in de winter de gladheid op de drukke wegen. Het waterschap werkt dus voor iedereen die in Zuid- Holland Zuid woont, er een bedrijf heeft of er grond bezit.

Middels twee dagproducties heeft het waterschap kennisgemaakt met de mogelijkheden, voordelen en werkwijze van AWS Asfaltwerken. De werkzaamheden vonden plaats in het buitengebied van de gemeente Binnenmaas. Op twee locaties heeft onze werkploeg diverse spatten (hoogteverschillen) verwijderd in asfaltwegen. Dit soort schades zorgen voor veel geluid- en trillingsoverlast voor omwonende, daarnaast kunnen deze hoogteverschillen de verkeersveiligheid ernstig beïnvloeden.

Wilt u ook kennismaken met AWS Asfaltwerken middels een dagproductie? Neem dan contact met ons op via de gegevens op de site.