Tag Archive for: opdelen weghelft

Waarom een rijbaanscheiding deels verlagen?

Een rijbaanscheiding wordt op bijna alle wegen gebruikt om de verschillende rijbanen op een duidelijke manier op te delen. Weggebruikers zien middels een scheiding in één oogopslag op welke weghelft zij zich bewegen. Wanneer wegen met verkeer in tegenovergestelde richtingen opgedeeld dienen te worden vraagt dat nog meer duidelijkheid. Eén foutieve inschatting kan dan immers cruciaal zijn.

Een manier die nog altijd veel toegepast wordt in deze situaties is het aanbrengen van een verhoging. Middels deze vorm van wegafscheiding wordt de gebruiker niet alleen visueel geïnformeerd maar men merkt het ook direct wanneer men toch op de andere weghelft komt.

Je vraagt je af waarom je deze wegafscheiding zou willen verlagen, maar dit gebeurd toch vaker dan dat je zou denken. Dergelijke scheidingen wordt immers veel op regionale wegen gebruikt waar nog altijd veel (boeren)bedrijven en woningen bijkomen. Deze bewoners en hun bezoekers moeten echter ook op een veilige manier aan de andere zijde van de weg kunnen komen. Wanneer dit het geval is kan AWS Asfaltwerken helpen. Met onze unieke technieken kunnen we de rijbaanscheiding eenvoudig en zeer nauwkeurig plaatselijk verwijderen.

image image image

De omgeving kan zo gewoon in beweging blijven en blijven groeien maar ook de veiligheid en levensduur van bestaande situaties worden snel en eenvoudig verbeterd.

Tevens kan deze methode ingezet worden als de omwonenden geluidsoverlast ervaren door een te hoge markering.

Neem contact met onze specialisten op voor meer informatie.

image image image