Tag Archive for: hygiene

Aanbrengen van zuurremmend asfalt

image

Asfalteren bij boerenbedrijven kent enkele verschillen met “regulier” asfalteren. Boeren- en landbouwbedrijven hebben immers een cruciale rol in onze voedselketen.

In sommige gevallen dienen er extra maatregelen in de stallen zelf genomen te worden. Dit kan door bijvoorbeeld door openstaande voegen af te dichten.

Maar dit is niet het enige dat hier speelt: ook buiten de stallen kunnen er specifieke eisen gesteld worden. Zo ook in het geval van een opdrachtgever in het Brabantse Deurne. Deze landbouwondernemer heeft op zijn terrein enkele maissilo’s voor het voer van zijn dieren. Onlangs is hier, met behulp van AWS, een nieuwe Silo aan toegevoegd. Om zeker te zijn dat zuren uit het voer de vloer van de Silo niet aantasten hebben we de 1000m2 asfaltdeklaag uitgevoerd met een zuurremmende deklaag.

Duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen!