Tag Archive for: herstel vloeistofdichte voorzieningen

Reparatie vloeistofdichte verharding in Venray.

Reparatie vloeistofdichte

AWS Asfaltwerken heeft recentelijk reparatiewerkzaamheden verricht aan een vloeistofdichte verharding in Venray.

Na inspectiewerkzaamheden door een onafhankelijke inspecteur, zijn op een aantal locaties op het terrein gebreken geconstateerd aan de beton- en asfaltverharding. Hierdoor voldeed de verharding niet meer aan de gestelde eisen. AWS Asfaltwerken heeft al deze gebreken vakkundig hersteld. Onderstaand een opsomming van de diverse werkzaamheden op het terrein.

  • Aanbrengen van een asfaltdorpel.
  • Herstellen van een asfalt/beton afdichting met warme bitumineuze voegvullingsmassa.
  • Aanbrengen kerosinebestendige voegmassa bij een tankplaats.
  • Afdichten van scheuren in een betonvloer.
  • Aanbrengen van een dorpel op een betonvloer.
  • Reparatie vloeistofdichte asfalt op diverse locaties. Herstel van het asfaltpakket, inclusief het bitumineus membraan.

Na de reparatiewerkzaamheden is het terrein opnieuw geïnspecteerd door een onafhankelijke inspecteur en is er een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) afgegeven.

U kunt bij ons terecht voor vragen over de reparatie van een vloeistofdichte verharding. Ook bespreken wij graag met u ter plaatsen de mogelijkheden en kunnen wij u vrijblijvend, een offerte doen toekomen.

[su_slider source=”media: 6613,6612,6611″ width=”500″ height=”400″ responsive=”no” mousewheel=”no” autoplay=”4000″ speed=”2000″]